Nápověda k administraci webových stránek.

MySQL databáze

Přihlašte se do administrace na adrese http://admin.bluehole.netsystems.cz/ nebo http://admin.bluehole.netsystems.cz/, (kterou z těchto adres máte použít i přihlašovací údaje naleznete v emailu k vašemu hostingu). V horní nabídce zvolte "Databáze (MySQL)".

Vytvoření MySQL databáze

1. Klikněte na "Nová MySQL databáze".


2. Vyplňte název a klikněte na "Uložit".

 • Název: Řetezec, ze kterého je vytvořen login k databázi. Nemusíte nic zadávat, login se vytvoří automaticky podle domény a čísla databáze (Např. "test_cz_1", "domena_cz_1", apod.).

 

Účet se přidá do seznamu.

 

Vytvoření MySQL účtu

1. V horním podmenu klikněte na "MySQL účty". Pak klikněte na "Nový MySQL účet".

 

2. Vyplňte potřebné údaje a klikněte na "Uložit".

 • Název: Řetezec, ze kterého je vytvořen login k MySQL účtu. Nemusíte nic zadávat, login se vytvoří automaticky (Např. "test514", "test158", apod.).
 • Heslo: Heslo potřebujete pro přihlášení k MySQL účtu. Můžete kliknout na "Generuj" a "Zkopírovat" nebo zadat vlastní bezpečné heslo. 
 • Bezpečnost hesla: Heslo musí být delší než 6 znaků, nesmí být stejné jako nazev schránky ani domény, také nejsou povoleny pouze opakování názvu schránky/domény a hesla typu 123456, 987654... .

 

3. MySQL účet vytvořen.

 

4.  V podmenu klikněte  na "MySQL účty". Účet se přidá do seznamu. 

 

phpMyAdmin

V podmenu klikněte na "phpMyAdmin". Vyplňte údaje (viz. předchozí obrázek) "Jméno uživatele" je "Název", "Heslo" je "Heslo".

 

Úspěšné přihlášení

 

Připojení k databázi MySQL z PHP skriptů

Pro připojení využívejte řetězec, localhost nebo 127.0.0.1 na portu 3306 (standardní port mysql).

Příklad scriptu pro připojení k MySQL

 $conn = mysql_connect('localhost', 'vas_uzivatel', 'vase_heslo');
 if(!$conn){
  die('Chyba pri pripojeni k databazi!');
 }
 
 $db = mysql_select_db('vase_databaze');
 if(!$db){
  die('Chyba pri vyberu databaze!');
 }
 

Případně můžete využít rozšíření mysqli.

Mysql je dostupné pouze pouze lokálně, tedy pouze z php scriptů umístěných na serveru a webové aplikace phpMyAdmin.